PERSONLIGHET OCH KARAKTÄR


Eurasier är en av de nyare raserna i Sverige, den första registrerades 1994.

Den är framavlad för att vara en idealisk familjehund med ett lugnt

och trevligt sätt för att passa bra in i alla vardagliga situationer.

Det är en medelstor spetshund, harmonisk byggd

för att vara vacker och tilltalande, med tjock underull och en

pälslängd där man skall ana kroppens konturer.

Alla färger utom vitt, vitfläckigt och leverbrun är tillåtet.

Tungan kan vara rosa, blå eller blåfläckig.

Eurasier har inga stora krav på motion och sysselsättning

utan det viktiga är att den får vara med sin familj på allt. 


 EGENSKAPER


Eurasier är en självsäker, lugn hund med en hög retningströskel.

Den är vaksam och uppmärksam utan att vara skällig.

Den har en utpräglad bundenhet till sin familj och kan vara

reserverad mot främlingar. Detta innebär att hunden

kan backa och inte genast vilja ta kontakt men den får

däremot inte vara nervös, aggressiv eller extremt misstänksam.

Genom att låta den som valp träffa olika människor

och miljöer håller man tillbaka denna egenskap och

får oftast en öppen och tillgänglig hund.


Eurasier har ingen utpräglad jaktinstinkt.

Den är ingen vakthund men är en utmärkt varnare

då den är mycket uppmärksam utan att vara skällig.

Eurasier har mycket lätt för att lära men den är inte någon brukshund.

En Eurasier behöver nära kontakt med sin familj och förstående

och konsekvent träning. Med sin robusta hälsa och sitt okomplicerade sätt,

sin anpassningsförmåga och sin trofasthet är den en värdefull familjemedlem.


VÅRD OCH SKÖTSEL


En Eurasierpäls kräver ingen större omvårdnad,

gärna en genomborstning någon gång i veckan.

Pälsen tovar inte, men den fäller ur hela sin underull

en eller ett par gånger om året.

Badas efter behov, ett par gånger om året.


RASENS HISTORIA


Eurasiern är en ganska ny ras i Sverige,

en vacker och tilltalande spets!

Eurasiern är en medelstor, harmonisk byggd hund av spetstyp

med kilformat huvud. Den har visat sig vara en idealisk familjehund

p.g.a. sitt lugna sätt och passar bra in i alla vardagliga situationer.

Eurasiern är en av våra yngsta raser. Den tillkom så sent som på 1960-talet

genom initiativ av Julius Wipfel i Tyskland, lärjunge till Konrad Lorenz,

som ett sentida experiment med korsningsavel mellan befintliga raser.

Ett experiment som fallit mycket väl ut skall tilläggas.

Ambitionen var att få fram en medelstor, vacker europeisk spetshund

med tilltalande färger och med en speciell mentalitet.

Detta åstadkom man genom att para en Wolfspitztik

med en Chow-chow hane. Med rasen, som senare kom att kallas Wolf-Chow,

var avsikten att Chow-chowen skulle lämna sin enmanshundskaraktär

och Wolfspitztiken sin anatomiska sundhet och avelsduglighet vidare till avkomman.SAMOJEDHUNDEN BIDROG MED SIN ELEGANS


Man parade sedan in Samojeden och med detta fick rasen en större elegans

i kroppsbyggnaden och i rörelsemönstret och en större fertilitet.

Genom inblandningen av Samojeden blev namnet Wolf-Chow inte längre

rättvisande och rasen blev då omdöpt till Eurasier.

Namnet hänvisar till härkomsten av ursprungsraserna:

Wolfspitz från Europa och Chow-chow och Samojed från Asien.


I sin bok om Eurasier skriver Julius Wipfel följande om sitt avelsmål:

"Den skall vara av polarhundstyp med vackra attraktiva färger och med sin

attraktiva uppenbarelse vara tillräckligt skild från andra raser och med en behaglig,

till våra förhållanden anpassad mentalitet".
SUND OCH FUNKTIONELL


Eftersom man som avelsmål i första hand hade satt en sund funktionell kroppsbyggnad

och en speciell mentalitet, så valde man inte ut några särskilda färger

och strök endast vit, vitfläckig och leverbrun ur rasstandarden.

Någon särskild grund för att ta bort just dessa färger fanns egentligen inte.

De flesta av dagens raser blev till på samma grunder som Eurasiern - fast för ca 100 år sedan.

Den första Eurasiern kom till Sverige så sent som 1994.

Det finns idag cirka 23 aktiva uppfödare av rasen här i Sverige, och från år 1994 och till mars 2008 har ca 1180 hundar

registrerats enligt SKK avelsdata. 1973 blev Eurasiern erkänd av FCI.

Kön

Höjd

Vikt

Hane

52-60 cm

23-32 kg

Tik

48-56 cm

18-26